• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Грађанска стања 
Промена личног имена малолетног детета Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
- Захтев за промену личног имена малолетног детета
- Извод из матичне књиге рођених за дете
- Уверење о држављанству за дете
- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно извод из матичне књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака
- Доказ о пребивалиштву за дете (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а)
- Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признавању очинства
- Изјава-сагласност родитеља за промену презимена
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер 1 или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса: 740 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 од 
15.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомене:

Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 18.30, као и суботом од 9 до 14

Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену имена.