• Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
Početna e-Uprava Opštinski servisi 
Dostavljanje dokumenata na kućnu adresu Štampa
Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i Knjiga državljana unete su u računarski sistem, čime je procedura njihovog izdavanja svedena na samo nekoliko minuta.

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu mogu se dobiti na kućnu adresu naručivanjem:
- na telefon Servisnog centra 7850-350
- preko Interneta, popunjavanjem formulara

Cene dostavljanja:
- Za izvode iz knjiga rođenih, venčanih i umrlih plaća se republička administrativna taksa od 400 din, plus cena dostave od 237 din.
- Za uverenje o državljanstvu plaća se republička administrativna taksa od 700 din, plus cena dostave od 237 din.
- Za prvu kopiju izvoda na međunarodnom obrascu plaća se 650 din, a za svaku sledeću kopiju plaća se 370 din, plus cena dostave od 237 din.

Rokovi dostavljanja:
- Na teritoriji Beograda dokumenti se dostavljaju u roku od 1 do 3 radna dana, a takse i troškovi dostavljanja se plaćaju pošti pouzećem.
- Rok za dostavljanje van Beograda je 1 do 5 radnih dana i dostava je poštom pouzećem.