• Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
  • Gradska opština Zvezdara
Početna Vodič 
Kultura i umetnost Štampa

izlozba

USTANOVA KULTURE "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ"
Bul. kralja Aleksandra 77a,
tel. 242-4558, www.ukvuk.org.rs 

ZVEZDARA TEATAR
Milana Rakića 38,
tel. 2419-664, www.zvezdarateatar.rs

PAN TEATAR
Bul. kralja Aleksandra 298,
tel. 2418-524, www.panteatar.rs

BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA
www.bgb.rs
Biblioteka "Vuk Karadžić", Ćirila i Metodija 2a, tel. 422-003
OGRANCI:
- "Branko Miljković", Bul. kralja Aleksandra 298, tel. 411-563
- "Radoje Domanović", Bul. kralja Aleksandra 323, tel. 415-433
- "Blažo Šćepanović", Učiteljska 60, tel. 489-4004
- "Milorad Panić-Surep", Veljka Dugoševića 18-20, tel. 423-766
- "Dragiša Vitošević", Mirijevski venac 4, tel. 342-9303
- "Jefimija", Ustanička 194, tel. 289-3014